Полезно

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ В АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Устойчивата и интелигентна мобилност е ключов фактор за намаляване на въглеродните емисии и предпоставка за развитие на екологично, ресурсно ефективно и екологично по отношение на въглеродни емисии бъдеще. Това се потвърждава от няколко инициативи на Европейския съюз, между които: Европейската зелена сделка (ЕК, 2019a) и новият План за действие за Кръгова икономика (CEAP II) за по-чиста и по-конкурентоспособна Европа (ЕО, 2020a).

Европейският зелена сделка насърчава използването на продукти (в това число авточасти) втора употреба, както и такива подлежащи на ремонт.

Какво представлява „процесът на възстановяване“ на компоненти в автомобилната индустрия?

Британският стандарт (BS 8887: 2009) определя процеса на възстановяване (на компоненти, в това число авточасти) като „връщане на използван вече продукт до поне първоначалните му характеристики / параметри с гаранция, която е еквивалентна или по-добра от тази на продукта слизащ от конвейта на ново производство“. Това определение е прието и от Асоциацията на производителите на автомобилни части (APRA, 2012).

От гледна точка на клиента, възстановените авточасти трябва да се считат същите както и новите (APRA, 2012): качествата след възстановяване се очаква да бъдат поне равни на тези с оригинална спецификация.

Производствения процес по възстановяването на авточасти включват разглобяване на продукта (авточасти втора употреба), подмяна на компоненти и последващо изпитване , за да се гарантира, че той е в рамките на оригиналните му проектни спецификации.

Компоненти за производствения процес по възстановяването на авточасти постъпват в процена на ремонт и обслужване на автомобилите. Малка част от тези комппоненти идват от разкомплектоване на излезли вече от употреба автомобили.

Следва също да се отбележи, че компаниите занимаващи се с разкомплектоване на автомобили правят селекция на компонентите / авточасти (в това число турбокомпресори/турбо/турбини), които предлагат на пазара като авточасти втора употреба. Около 5% от годните за употреба авточасти се реализират на пазара за втора употреба без да бъдат предавани за възстановяване / рециклиране / регенериране / (remanufacturing).