УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ В АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕСУРСИТЕ В ПЪТНАТА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Устойчивата и интелигентна мобилност е ключов фактор за намаляване на въглеродните емисии и предпоставка за развитие на екологично, рес...

Повече