Полезно

TURBO TECHNICS VTR FLOW BENCH / ФЛОУ БЕНЧ

Стенд за турбокомпресори/турбини с променлива геометрия (флоу бенч / flow bench)

VTR Vane-flow Test Rig

Появата на турбокомпресорите с променлива геометрия и необходимостта от прецизната им настройка поражда необходимостта от напълно нова машина за настройка на флуидния потока, която да влезе в употреба при фирмите занимаващи се с рециклиране / възстановяване на турбокомпресори.

VNT (Variable Geometry Turbine or Variable Nozzle Turbine) или турбокомпресор с променлива геометрия трябва да бъде настроено правилно, така че да осигури необходимото налягане при промяна оборотите и натоварване на двигателя. В случай че не е осигурено необходимото налягане, това би довело до влошаване работата на двигателя, в това число и отделяните отработени газове, в крайна сметка компютъра на двигателя  би привел неговата работа в авариен режим. Turbo Technics създава първия флоу бенч/flow bench през 2002 базиран на технология използвана от Garrett. Той става основата на гамата стендове VTR за променлива геометрия (флоу бенч/flow bench), която първоначално е проектирана да подпомогне програмата за рециклиране на производителите на турбокомпресори стартирала през 2010 г. Тази гама стендове днес е на разположение на всички фирми занимаващи се с рециклиране на  турбокомпресори и включва версиите VTR 200 създадена през 2012г, следвана от VTR 100 през 2014г.