Условия за продажба и доставка на стоки, предлагани на сайта на Спирит Ауто


1.    ПОРЪЧКА
1.1.    Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Спирит Ауто.
1.2.    При покупка онлайн, регистрацията в сайта е задължителна.
1.3.    Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.spiritauto.bg предвиждта задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане посочени в настоящите Условия на продажба.
1.4.     Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.
1.5.    В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

2.    ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА НА СТОКИ
2.1.    Цените на стоките в сайта са посочени в лева с включен ДДС 20%
2.2.    Цени за доставка:

  • За поръчки до 100 лв. с ДДС – цена на куриерската услуга – 10 лв. с ДДС.
  • За поръчки над 100 лв. с ДДС – безплатна доставка с куриер за стоки до 30 кг . За стоки с тегло над 30 кг сумата за транспортни разходи и начина на доставка се договарят допълнително

2.3.    Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два начина:

  • С „наложен платеж” при доставката за стоки налични на склад. Поръчаните продукти се доставят в цялата страна с куриер на Еконт Експрес ООД на посочения от получателя адрес.
  • Предварително с банков превод по сметка за стоки неналични на склад.

2.4.    Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му.
2.5.    За всяка поръчана стока Клиентът трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.
2.6.    Доставка се извършва с куриер само на успешно приети и потвърдени поръчки. При опаковане на поръчаната стока, Клиентът се уведомява, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.
2.7.    Доставка на стоки не се извършва в неделя и на официални празници.
2.8.    Доставката за налични на склад стоки е в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката по имейл или телефoн.
2.9.    За доставката за неналични на склад стоки ще бъдете информирани за срока на доставка
2.10.    Продавачът използва за доставки различни куриерски фирми, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.
2.11.    Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес или до офис на съответната куриерска фирма в съответния град.
2.12.    Ако Клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

3.    ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ). ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ.
3.1.    Клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.
3.2.    Връщането на продуктите се извършва в комплект с платежен документ
3.3.    Клиентът поема преките разходи по връщане на стоките. Без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от договора, ще извършим възстановяването на заплатената сума, вкл. разходите за доставка, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките
3.4.    Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 от ЗЗП. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
3.5.    Стоката следва да бъде без следи от употреба и наранявания.
3.6.    Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: www-hzdzf.hosts.cx. За да е валиден отказът, Клиентът трябва да предостави: номера на направената поръчка ??, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща)  с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката.
3.7.    Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.
3.8.    Суми не се възстановяват, докато Клиентът не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока отказът от договора не произвежда действие.
3.9.    Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай, че стоката е със запазен търговски вид и е придружена от ненарушена опаковкиа, етикет и баркод.

4.    РЕКЛАМАЦИИ / ПРЕТЕНЦИИ
4.1.    Клиентът е длъжен незабавно след получаването на стоката и преди монтажа да направи преглед за дефекти.
4.2.    Рекламации във връзка с дефекти се считат за подадени в срок, при условие че рекламациите са подадени в писмена форма и подробно описват дефекта установен при получаване на стоката.
4.3.    Всякакви разходи във връзка с демонтаж и монтаж, транспортиране на стоката между Клиента и Спирит Ауто са за сметка на Клиента.
4.4.    При никакви обстоятелства Спирит Ауто не дължи обезщетение за оперативни загуби, загуби на време, загуби на печалба или непреки загуби, дължащи се на дефекти или обезщетение за покриване на последващи вреди и разходи във връзка с демонтирането и връщането на стоката
4.5.    Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

  • производствени дефекти на стоката;
  • констатирани липси на части от стоката;
  • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
  • повреда на стоката при транспортирането.

4.6.    Връщането на стоката при рекламация, се осъществява при следните условия:

Оригинален търговски вид.

  • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
  • Запазена оригинална опаковка.

4.7.    Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Клиентът е получил поръчката.
4.8.    При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
4.8.1.    касова бележка или фактура;
4.8.2.    протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
4.8.3.    други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
4.9. Формуляр за претенции

5.    ДРУГИ
5.1.    Спирит Ауто не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.